NG TOOLS

Firma

Lokalizacja

NG TOOLS Sp. z o. o.
Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław, Poland
POLSKA

 

 

 

 

 

 

O nas

NG TOOLS to średniej wielkości przedsiębiorstwo z branży produkcji maszyn specjalistycznych.

NG TOOLS została założona w 2012 r. jako spółka zależna biura NG ENGINEERING w partnerstwie z doświadczonymi w praktyce inżynierami budowy maszyn, NG TOOLS to wydajny i niezawodny producent dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta instalacji i urządzeń do produkcji, montażu i zapewniania jakości niemal we wszystkich gałęziach przemysłu.

Wiele odnoszących sukcesy przedsiębiorstw zaufało naszym kompletnym rozwiązaniom!

Kontakt
NG TOOLS Sp. z o. o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław, Poland

Tel: +48 71 73399-00
Fax: +48 71 73399-13
E-mail: contact@ng-eng.com

www.ng-tools.pl
Kierownik projektu:
Damian Domagała
Mobile: +48 502 494 742
Tel.: +48 71 73399-50
Fax: +48 71 73399-13
E-mail: domagala.d@ng-eng.com
Kierownik projektu:
Maciej Osmulski
Mobile: +48 798 497 831
Tel.: +48 71 73399-51
Fax: +48 71 73399-13
E-mail: osmulski.m@ng-eng.com
Manager ds. sprzedaży:
Marcel Benko
Tel: +48 71 73399-22
Fax: +48 71 73399-13
E-mail: benko.m@ng-eng.com
Imprint

NG TOOLS Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
Poland

Zarząd:
Andreas Büchner, Prezes Zarządu
Magdalena Nowak, Wiceprezes Zarządu
Domagała Damian, Wiceprezes Zarządu
Osmulski Maciej, Wiceprezes Zarządu

Numer KRS:
0000448761

NIP:
8971787426

Sąd rejonowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank:
BNP ParibasBank Polska SA
Oddział Wroclaw
BIC: PPABPLPK
Konto w walucie €:
IBAN: PL 96 1600 1156 1849 8392 9000 0002
Konto w walucie PLN:
IBAN: 26 1600 1156 1849 8392 9000 0001

Notes:

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej nie są wiążące. W żadnym przypadku firma NG TOOLS Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to, bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymamy wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.
NG TOOLS Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że NG TOOLS Sp. z o.o. ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową.
Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

Copyright:
Informacje podane na niniejszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody NG TOOLS Sp. z o.o. Wszelkie modyfikacje zawartości tej strony internetowej są zabronione.